3 Hlasov | 256 Náštevy | Váš hlas [?]
1 Hlas | 118 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 147 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 76 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 90 Náštevy | Váš hlas [?]
0 Hlasov | 92 Náštevy | Váš hlas [?]